Hội thảo diễn ra  dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với ba phiên thảo luận về ba nội dung chính: Thành tựu lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc và kinh nghiệm phát triển đất nước của hai đảng; trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc; ý nghĩa và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đại biểu tham dự Hội thảo tại hai điểm cầu chính là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Trung ương Trung Quốc cùng 9 điểm cầu khác tại Việt Nam và Trung Quốc.

 Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu chính Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn; chúc mừng những thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau 100 năm xây dựng và phát triển; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn, xây dựng Trung Quốc trở thành nước Xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông báo về công tác xây dựng, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là sau Đại hội XIII của Đảng; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; cũng như hoạt động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bày tỏ mong muốn thúc đẩy đổi mới, giao lưu lý luận giữa hai đảng nói chung, hai trường đảng hai nước nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo 

 

Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: Đất nước “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”. Đây là minh chứng hùng hồn khẳng định đường lối đổi mới của Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn không ngừng nâng cao năng lực đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, kế thừa và phát triển những thành quả lý luận. Nắm vững những bài học kinh nghiệm được đúc rút hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng. Đặc biệt Đảng phải luôn kiên định vững vàng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là điều hết sức quan trọng, vấn đề mang tính nguyên tắc, sống còn đối với chế độ, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Đảng phải luôn quán triệt bài học “dân là gốc”. Thật sự trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Hy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tại Hội thảo 

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Trần Hy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã điểm lại những bước xây dựng, phát triển, thành tựu đạt được của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm qua, đồng thời khẳng định quan điểm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Trung Quốc-Việt Nam.

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước Trung Hoa. Với đường lối cải cách, mở cửa, đổi mới, sáng tạo không ngừng, từ năm 1978 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đất nước Trung Hoa đã đạt được những thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm đầu tiên là xây dựng một xã hội khá giả toàn diện, tạo đà và nền tảng chắc chắn để hướng tới mục tiêu 100 năm lần thứ hai, trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, xây dựng thành công chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, đồng chí Trần Hy cho biết.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 50 tham luận, được nghiên cứu công phu, có giá trị và chất lượng khoa học cao của các đồng chí lãnh đạo, quản lý và cán bộ khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và các ban, bộ, ngành Trung ương; các học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc.

Dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới./.

Gia Huy
Theo https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/viet-nam-trung-quoc-trao-doi-kinh-nghiem-ve-xay-dung-dang-lanh-dao-phat-trien-dat-nuoc-592252.html