Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Văn Trọng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở; báo cáo tổng kết Nghị quyết số 20 về xây dựng Đảng; báo cáo 5 năm thực hiện Kết luận số 27, 28, 29, 30 và triển khai quán triệt Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Với nhiều nội dung quan trọng, các đại biểu cần tập trung tham gia thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy từ đó nêu lên những giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, vấn đề phát triển kinh tế- xã hội trong những tháng cuối năm 2020, làm sao để đạt được cao nhất mục tiêu từ đầu năm đã đề ra.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến đánh giá kết quả triển khai 5 năm thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về Đề án phát triển thương mại, dịch vụ; Đề án phát triển công nghiệp; Đề án xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt; Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững và thống nhất kết thúc việc thực hiện các kết luận này trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Báo cáo về tình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2020 cho biết: Với tinh thần “Bứt phá về đích”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2020. Sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của các cấp, các ngành đã mang lại hiệu quả ở hầu hết các mặt công tác, qua đó khối đoàn kết toàn dân được tăng cường hơn, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng cao.

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đại hội Đảng các cấp được quan tâm, thực hiện có tập trung và đạt kết quả tốt, công tác cán bộ trước và sau đại hội có chủ động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề phát sinh của đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở. Tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị được giữ ổn định và thực hiện nhiệm vụ đồng bộ.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Kinh tế- xã hội trong 9 tháng năm 2020 có nhiều chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch. Đến nay, có 8/23 chỉ tiêu hoàn thành từ 90% kế hoạch trở lên; 3 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch; 7 chỉ tiêu đạt dưới 70% kế hoạch. Thu ngân sách đạt khá, ước đạt 3,555 tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán Trung ương giao, đạt 71,1% dự toán địa phương phấn đấu và bằng 89,5% so cùng kỳ năm 2019. Chi ngân sách tăng (trên 15%) nhưng chưa đạt tiến độ dự toán được giao. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước 13.150 tỷ đồng, tăng 14,1%, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 3.765,1 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,68%.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; thành lập mới 416 doanh nghiệp, với vốn đăng ký 3.000 tỷ đồng thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, cải cách công vụ chuyển biến tích cực. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, nâng cao chất lượng.

Về giải pháp những tháng cuối năm 2020 trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và nhấn mạnh tiếp tục tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gắn với tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. 

Đổi mới phương thức quán triệt hiệu quả Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ; xác định từng nội dung cụ thể đưa vào Nghị quyết hằng năm, trước hết là Nghị quyết năm 2021; thực hiện tốt công tác tư tưởng, phân công cấp ủy viên gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện chính sách cán bộ nhằm tăng cường tính đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tạo quyết tâm chính trị  cao để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, tạo bước chuyển ngay đầu nhiệm kỳ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế gắn với quyết tâm đạt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Hoàng Mẫn - Phú Đức
Theo http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ben-tre-ban-giai-phap-phat-trien-kinh-te-564527.html