Nghiên cứu khoa học
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu 'Thầy thuốc nhân dân' với các tiêu chuẩn, nguyên tắc cụ thể.
Chính phủ ban hành Nghị định về các giải thưởng lĩnh vực khoa học và công nghệ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng...
Năm 2024, chú trọng xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)
Năm 2024, việc xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được coi là nhiệm vụ quan trọng của ngành...
Hội thảo quốc tế về giáo dục “Trí tuệ nhân tạo và tương lai của giáo dục”
Hội thảo quốc tế với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và tương lai của giáo dục” có sự tham gia của các nhà quản lý giáo dục,...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.