Xây dựng Đảng
Với gần 30 tham luận được gửi tới hội thảo đã đánh giá, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta nói chung và ở TP Đà Nẵng nói riêng là hoàn toàn khách quan, khoa học.
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...
Thọ Xuân học tập và làm theo Bác​
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sau 5 năm triển...
Chung kết cuộc thi “Sáng tạo và tăng trưởng sinh viên Hack4SV Growth 2021”
4 lĩnh vực: Giáo dục; bán hàng và tiếp thị; chăm sóc sức khỏe; môi trường là những chủ đề mang tính cấp thiết đã được si...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.