Xã hội số
Trong tầm nhìn đến năm 2050, "số hoá" và "xanh hoá" là xu hướng không thể tránh khỏi của ngành dệt may để thu hẹp khoảng cách giữa mô hình truyền thống và sử dụng vật liệu mới, tái chế để giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
Chuyển đổi số từng bước nâng cao đời sống nhân dân
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu. Việc ứng dụng công nghệ số vào...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các chuỗi giá trị nông nghiệp
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định: Việt Nam đã định hướng phát triển trở thàn...
Mở ra nhiều cơ hội mới về phát triển Du lịch y tế Việt Nam - Hàn Quốc
"Diễn đàn Hợp tác Phát triển Du lịch Y tế Việt Nam - Hàn Quốc 2023" được tổ chức sáng ngày 16/9, tại TP.HCM nhằm khám...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.