Xã hội số
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định: Việt Nam đã định hướng phát triển trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm minh bạch - trách nhiệm - bền vững trong thời gian tới. Theo đó, Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp và nhân rộng mô hình hợp tác công tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các chuỗi giá trị nông nghiệp.
Mở ra nhiều cơ hội mới về phát triển Du lịch y tế Việt Nam - Hàn Quốc
"Diễn đàn Hợp tác Phát triển Du lịch Y tế Việt Nam - Hàn Quốc 2023" được tổ chức sáng ngày 16/9, tại TP.HCM nhằm khám...
Chuyển đổi số là trọng tâm phát triển nhằm phục vụ khách hàng doanh nghiệp
Theo chiến lược phát triển kinh doanh năm 2023, Công ty Cổ phần VNG tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ của các sản...
Cần hoàn thiện quy định pháp lý về khai thác thương mại sáng chế phục vụ chuyển đổi số
Ở Việt Nam, số lượng sáng chế được khai thác thương mại, chuyển giao còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu phát...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.