Xã hội số
Năm 2022, công tác chuyển đổi số của Ngành BHXH Việt Nam tiếp tục có những bước tiến vững chắc, đặc biệt là trong việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đã và đang mang lại những thay đổi mang tính “bước ngoặt” trong hoạt động của Ngành, góp phần kiến tạo và xây dựng thành công ngành BHXH số.
"Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số"
Chủ đề công tác năm 2023 của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được xác định là "Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi...
Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong...
Thúc đẩy hạ tầng công nghệ phát triển đô thị thông minh
Chiều 1/12 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Hội nghị thành phố ...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.