Tin hoạt động
Ngày 3/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022...
Hàng nghìn ngôi nhà vẫn còn ngập do ảnh hưởng của mưa lũ
Hiện còn 6.819 nhà bị ngập (Nghệ An 6.174, Hà Tĩnh 446, Thanh Hóa 199), 8 xã bị cô lập (huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh...
Bộ Y tế thông tin về ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam
Bộ Y tế vừa nhận được báo cáo của Sở Y tế TPHCM về kết quả xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định một bệnh nhân mắc...
Hướng tới tăng trưởng xanh trong sản xuất nông nghiệp
Để chuyển sang nền nông nghiệp xanh, cần thay đổi nhận thức từ nông dân, các tổ chức, hợp tác xã, cộng đồng dân cư......
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.