Bạn đọc
Bà Nguyễn Thị Oanh (Bình Định) đã đóng BHXH bắt buộc được 3 tháng. Bà Oanh hỏi, bà tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ 6 tháng để hưởng chế độ thai sản có được không?
Siết chặt kỷ cương, xử nghiêm vi phạm liên quan tới tổ chức lễ hội
Quy định về tổ chức lễ hội có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự và an toàn trong các sự kiện này. Tùy từng...
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã xếp lương và phụ cấp chức vụ thế nào?
Ông Lê Xuân Thắm (Quảng Trị) là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường nhưng đến nay chưa được hưởng phụ cấp chức vụ và...
Trường hợp miễn công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Ông Nhâm Mạnh Linh được biết Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Cộng hòa...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.