Bạn đọc
Bà Nguyễn Hòa Điều (Ninh Bình) đóng BHXH từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2023. Bà đã nghỉ việc, dự kiến sinh con vào tháng 8/2024. Bà Điều hỏi, bà có được hưởng chế độ thai sản không?
Mỗi xã chỉ có một Ban Thanh tra nhân dân
Xã, phường, thị trấn được bầu một Ban Thanh tra nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hướng dẫn việc tổ...
Bốn tiêu chuẩn để đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng
Ông Bùi Đức Tiến được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2021-2022. Ông Tiến hỏi, năm học 2023-2024 ông có được...
Lập quy hoạch sử dụng đất có cần giấy phép đo đạc, bản đồ?
Ông Nguyễn Hữu Điền (Quảng Trị) hỏi, theo quy định, đơn vị tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi thực hiện lập...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.