Bạn đọc
(ĐCSVN) – Bạn Lê Văn Dưỡng, địa chỉ mail: vanduong77xx@gmail.com hỏi: Việc phân loại đơn đơn khiếu nại; đơn tố cáo; đơn kiến nghị, phản ánh (Đơn) theo thẩm quyền giải quyết được quy định ra sao? Hướng xử lý Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện như thế nào?
Từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp nào?
Nếu người đến nơi tiếp công dân thuộc một trong số các trường hợp như: mắc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức...
Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu ra sao?
Bạn Hoàng Văn Đức, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn hỏi: Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh...
Trục lợi tiền hỗ trợ bão lũ đối diện mức án nào?
Lợi dụng ảnh hưởng do lũ lụt, thiên tai; tranh thủ chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do tổ chức giao để...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.