Nhịp sống số
Sau đại dịch, đáp ứng yêu cầu cấp bách cho việc phục hồi và tăng tốc phát triển, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, chủ động, tích cực tìm những hướng đi mới, tận dụng những ưu thế về công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng và là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, bên cạnh đó những mặt làm được, hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiện nay vẫn tồn tại một số vấn đề.
Chuyển đổi số giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
Chuyển đổi số trong ngành y tế đã và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, nhân viên y tế và nhà quản...
VNPT Bắc Giang: Từng bước chuyển đổi từ cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang cung cấp dịch vụ số
Từ những đóng góp tích cực của VNPT Bắc Giang, những năm gần đây tỉnh Giang đã gặt hái nhiều kết quả tích cực trong cải...
Ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, khai thác cơ sở dữ liệu về KHCN trực tuyến
Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.