Ngân hàng
Nhà ở xã hội nên để cho các tổ chức công của Nhà nước làm và tập trung vào hỗ trợ những đối tượng khó khăn thực sự, thay vì đổ dồn lợi ích cho chủ đầu tư.
Tiếp thêm sức mạnh huy động vốn cho tổ chức tín dụng và bảo vệ người gửi tiền
Ngày 20/10/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Như vậy,...
Thỏa thuận lãi suất rút tiền gửi trước hạn: Lợi thì có lợi…
Nhiều người gửi tiền đang khá quan tâm đến Dự thảo về việc áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín...
Tăng trưởng tín dụng gắn với tháo gỡ khó khăn cho khách hàng
Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai đề ra mức tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.