Thông tin kinh tế
Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 53/2022/QH15 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm...
Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc...
Bất chấp COVID-19, Quảng Đông vẫn là địa phương của Trung Quốc có quy mô thương mại lớn nhất với Việt Nam
Mặc dù chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19, Quảng Đông vẫn là địa phương Trung Quốc có quy mô thương mại lớn nhất với...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.