Thông tin kinh tế
Yêu cầu về bảo vệ môi trường và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất được quy định rõ tại Điều 45, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Nâng cao năng lực thực thi pháp luật hải quan cho doanh nghiệp
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các...
Điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đặt cược, trò chơi có thưởng
Với mục tiêu đồng bộ với hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hàn...
Phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước về phòng, chống tham nhũng
Nhằm nâng cao nhận thức quy định pháp luật về khai xác minh, tài sản thu nhập, tạo sự thống nhất nhận thức một số quy...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.