Theo https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/xuat-khau-tom-sang-nhat-kho-canh-tranh-vi-gia-dat-hon-tom-an-do/20210114043602076