Chính sách tài chính
Một số chính sách mới về chế độ tiền lương của công chức, viên chức các chuyên ngành sẽ chính thức có hiệu lực, kể từ tháng 10/2022.
Giảm đến 50% một số khoản phí để hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải
Nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do COVID-19 cũng như biến động của giá nhiên...
Sửa quy định hồ sơ công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục...
Gỡ vướng trong triển khai cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể một số nội dung còn vướng mắc khi triển...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.