Hình ảnh: Ông Nguyễn Văn Khởi giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng số 1

Ông Nguyễn Văn Khởi (thứ 2 từ trái sang) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, tại Quyết định số 602/QĐ-TTgngày 6/7/2024, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Khởi, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định số 602/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 6/7/2024.

Ngày 24/6, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đối với ông Nguyễn Văn Khởi. Đồng thời, giới thiệu bầu ông Nguyễn Văn Khởi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Khởi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với số phiếu 45/45, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Khởi (sinh năm 1968) quê quán thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ông từng giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Sóc Trăng, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trước khi bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 6/7/2024, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc.

Quyết định số 601/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 6/7/2024.

Phương Nhi (Theo VGP)