Hình ảnh: Bến Tre: Gần 275 tỷ đồng cho vay theo Chương trình phục hồi và phát triển KTXH số 1

Ảnh minh họa

Theo thống kê của NHNN chi nhánh tỉnh Bến Tre, tính đến 11/5, Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương đã cho vay lũy kế tổng số món vay được hỗ trợ là khoảng hơn 6.600 món.

Cũng đến thời điểm trên, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã cho vay khoảng 803 tỷ đồng, hỗ trợ cho 200 lượt khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (thực hiện theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ). Tổng số lãi suất đã hỗ trợ cho khách hàng là khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng tại Bến Tre cũng miễn, giảm khoảng 1,5 tỷ đồng các loại phí dịch vụ giao dịch tài chính - ngân hàng cho các khách hàng kể trên.

Liên quan đến kết quả triển khai hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, UBND tỉnh Bến Tre cho biết đến thời điểm hiện nay, cơ quan thuế tại địa phương đã giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho hơn 1.500 khách hàng doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 350 tỷ đồng; giảm 20% (đối với cơ sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp tỉ lệ %) cho hơn 900 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền 1,13 tỷ đồng.

Tỉnh Bến Tre có 4 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh này để thực hiện các chương trình ưu đãi, hỗ trợ là trên 1.000 tỷ đồng. Tính đến 18/5, tình Bến Tre đã giải ngân đạt khoảng 49,5% kế hoạch. Trong đó, các dự án nhận được hỗ trợ chủ yếu là các dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải và lĩnh vực y tế.

Về tín dụng nói chung, cơ cấu tín dụng tập trung đúng định hướng của Chính phủ, NHNN Việt Nam, một số lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn tăng trưởng tín dụng toàn ngành. Tổng dư nợ cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh đạt 39.800 tỷ đồng (chiếm 69% tổng dư nợ, tăng 6,4% so với đầu năm). Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 42.109 tỷ đồng (chiếm 73% tổng dư nợ, tăng 5% so với đầu năm). Dư nợ DN đạt 14.610 tỷ đồng (chiếm 25,3% tổng dư nợ, tăng 4,4% so với đầu năm), trong đó dư nợ DN nhỏ và vừa 8.883 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm, chiếm 60,8% dư nợ DN. Dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 8.652 tỷ đồng (chiếm 15% tổng dư nợ, tăng 1,9% so với đầu năm). Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu đạt 3.461 tỷ đồng (chiếm 6% tổng dư nợ, tăng 5,2% so với đầu năm).

NT

Nguồn: baochinhphu.vn