Không chỉ đầu tư mới, việc cải tạo, nâng cấp lưới điện cũng được quan tâm để phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Ảnh: VGP/Minh Thi

Xác định là địa phương còn nhiều khó khăn về hạ tầng lưới điện, thời gian qua, Công ty Điện lực Cà Mau luôn tìm nhiều nguồn vốn để đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo hạ tầng lưới điện. Trong năm 2020, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện tại địa bàn tỉnh là trên 553 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, mục tiêu công ty đặt ra là hoàn thành đóng điện 14 công trình lưới điện phân phối với 74,6 km đường dây trung thế và 55,4 km đường dây hạ thế, đồng thời xây dựng mới 78 km đường dây 110 kV…

Đến nay, toàn tỉnh có 82/82 xã, 100% số ấp, khóm đã có điện lưới. Sản lượng điện nhận 9 tháng năm 2020 đạt 1.231.087.832 kWh, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đạt 1.148.008.455 kWh, tăng 5,89%. Sản lượng điện tiết kiệm 9 tháng là 26,006 triệu kWh, đạt 2,22% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,12% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.

“Chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai tiết kiệm điện, đồng thời triển khai các công trình cải tạo lưới điện theo kế hoạch nhằm tăng khả năng cung cấp điện cho nhu cầu phụ tải và bảo đảm thực hiện tốt các phương án cung cấp điện...”, Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau Huỳnh Hữu Quang báo cáo trong buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam bố trí 553 tỷ đồng để đầu tư tại tỉnh Cà Mau. Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện các chính sách giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương. Theo đó, từ ngày 16/4-24/7, Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 990.626 hoá đơn, với số tiền 66,160 tỷ đồng.

Thanh Anh

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Dien-luc-Ca-Mau-bao-dam-cung-ung-dien-an-toan-on-dinh/412394.vgp