Hà Nội: Triển khai hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngay từ đầu năm - Ảnh 1.

Cầu cạn Mai Dịch-Nam Thăng Long nằm trong dự án Vành đai 3 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Nội đang thực hiện tốt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế

Ngày 8/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP nhằm quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo, điều hành của năm 2022.

Tại TP. Hà Nội, tinh thần quyết tâm phục hồi, phát triển kinh tế trong năm 2022 được nhấn mạnh ngay trong hội nghị giao ban công tác quý IV/2021 tổ chức vào cuối tháng 12/2021. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, xây dựng chương trình hành động với các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn, ngay từ tháng 12/2021, Sở đã dự thảo Chương trình hành động của UBND Thành phố, nội dung chủ yếu gồm các trọng tâm trong chỉ đạo điều hành năm 2022.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị các đơn vị đồng lòng, quyết tâm, hiệp lực triển khai kế hoạch của năm 2022 một cách toàn diện. Mỗi đồng chí lãnh đạo, cán bộ với tinh thần trách nhiệm cần hết sức nỗ lực để cùng tập thể lãnh đạo Thành phố hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thu chi ngân sách, đầu tư công của năm 2022.

Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Anh Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, cùng với các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 19/01/2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; xác định mục tiêu tổng quát năm 2022 là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục thực hiện Năm chủ đề 2022: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Đối với kết quả phát triển kinh tế tháng 1/2022, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, Hà Nội đang thực hiện tốt các giải pháp phục hồi, tập trung phát triển nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các chỉ số phát triển kinh tế-xã hội tháng 1 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1/2022 toàn Thành phố ước đạt trên 45.870 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán, bằng 111,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 1 tăng trên 2 con số so với cùng kỳ, ước đạt trên 1.560 triệu USD.

Các sở, ngành Thành phố tập trung tổ chức cho nhân dân đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm "mọi người, mọi nhà đều có Tết", song song với các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Triển khai hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngay từ đầu năm - Ảnh 3.

Long Biên là quận đầu tiên của Hà Nội niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân của người đứng đầu theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII - Ảnh: VGP/Gia Huy

9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 01

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử Chính phủ tại cuộc họp báo tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2022 mới đây, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn cho biết, Thành phố có trên 170 nhiệm vụ của các cơ quan, sở ngành, địa phương để thực hiện các mục tiêu trọng tâm của năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Hà Nội xác định có 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết 01, trong đó tập trung giải quyết các điểm còn tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ chưa đạt được chỉ tiêu của năm 2021; tập trung xây dựng phương án thích ứng an toàn, kiểu soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh sự phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo; tiếp tục tăng cường, quản lý và phát triển đô thị, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy tăng cường kỷ cương hành chính, tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Theo ông Vũ Duy Tuấn, năm 2022, TP. Hà Nội cũng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ nhất là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gắn với cải cách hành chính.

Trọng tâm thứ hai là thúc đẩy đầu tư công. Theo ông Vũ Duy Tuấn, kết quả giải ngân đầu tư công năm 2021 đến thời điểm tháng 1/2022 đạt khoảng 85% theo số liệu giao của Hà Nội và đạt khoảng 93% theo số liệu giao của Chính phủ. 

Thứ ba là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng tinh thần Nghị quyết 01 của Chính phủ. 

Đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế

Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 01 của Chính phủ, Hà Nội xác định đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn. Thành phố tập trung thực hiện 24 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, dự toán thu, chi ngân sách và biên chế hành chính, sự nghiệp. 

Tăng cường kỷ luật tài chính, công tác quản lý thu, chống thất thu; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 311.000 tỷ đồng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai và quản lý tốt hóa đơn điện tử, phấn đấu đến hết quý I/2022 có 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (đủ điều kiện theo quy định) triển khai hóa đơn điện tử

Để thu hút vốn đầu tư phát triển, Hà Nội tập trung đơn giản hóa các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng…; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Thành phố đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại; phục hồi chuỗi cung ứng và đẩy mạnh các đơn hàng sản xuất phục vụ xuất khẩu; phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng từ 5% trở lên. Thúc đẩy tổ chức các hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cầu hàng hóa với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hà Nội tập trung cao độ thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022: (1) Tăng trưởng GRDP từ 7,0-7,5%; (2) GRDP/người từ 139-141 triệu đồng; (3) Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10%; (4) Kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; (5) Tỉ lệ lao động qua đào tạo 72,2%; (6) Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 70 trường; (7) Tỉ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; (8) Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước thải 95%.

Gia Huy


Theo https://baochinhphu.vn/ha-noi-trien-khai-hieu-qua-nghi-quyet-01-nq-cp-cua-chinh-phu-ngay-tu-dau-nam-102220128111116514.htm