Thông tin kinh tế
Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa có Công văn số 853-CV/BCSĐ về việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
Chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Hải quan
9 tháng năm 2022, ngành Hải quan đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là công tác thu...
Cần Thơ triển khai bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong điều hành chính quyền
Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TP bao gồm bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện, cấp xã. Trong đó, bộ...
Sóc Trăng: Phát huy vai trò hợp tác xã trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản
Đẩy mạnh phối hợp, tổ chức sản xuất, chủ động trong liên kết, đang là hướng đi mới, giúp các HTX nông nghiệp trên địa...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.