Hình ảnh: TP. Hồ Chí Minh: Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội số 1

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại phiên họp về kinh tế - xã hội tháng 1/2024. (Ảnh: PV) 

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo kết luận về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024.

Theo đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất quán các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, tổ chức phân công nhiệm vụ theo hướng “cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc”, bám sát 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 194 nhiệm vụ cụ thể; tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả Chủ đề công tác năm 2024 "Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15” với 14 nhóm giải pháp trọng tâm và 74 nhiệm vụ cụ thể.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chuyển đổi số; nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố trong năm 2024. Thực hiện kết luận Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch giải ngân của từng dự án theo từng tuần, từng tháng; nêu rõ từng nhiệm vụ công việc cụ thể trong từng tuần, từng tháng và cam kết thực hiện giải ngân hết số vốn được giao trong năm, trong đó: Hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai thi công và giải ngân vốn theo tiến độ như sau: dự án nhóm C trước ngày 31/3/2024; các dự án nhóm A, B trước ngày 31/6/2024; Đảm bảo tỷ lệ giải ngân cả năm 2024 đạt từ 95% trở lên theo kế hoạch giải ngân mà thủ trưởng các đơn vị đã ký cam kết tại Hội nghị, đặt mục tiêu trong Quý 1: giải ngân không thấp hơn 12%; (3) Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 7,5% đến 8%, phấn đấu tăng trưởng GRDP Quý I đạt từ 6,5% trở lên.

Tập trung hoàn thiện 12 nội dung trình tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố trong Quý I năm 2024, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2024. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

Về nhiệm vụ giải pháp cụ thể, UBND TP yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu thực hiện: Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức khoán kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố; Nghị quyết quy định về sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn; Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm; Chỉ đạo sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương trên các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động thương binh, xã hội, y tế và một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý; Quyết định của UBND TP về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của khu phố, ấp; Tham mưu dự thảo Nghị định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho TP. Hồ Chí Minh gửi Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, ban hành; Quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; chuyển một số chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TPHCM cho thành phố Thủ Đức thực hiện; Kế hoạch triển khai Đề án tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo năm 2024, trong đó có nội dung phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo; Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024; Công bố kết quả đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính sở ngành quận huyện, thành phố Thủ Đức năm 2023; Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024. Tập trung, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố hoàn thành dự thảo đề cương Đề án xây dựng nền công vụ TP. Hồ Chí Minh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thực hiện: Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Thành phố; Văn bản chấp thuận danh mục Dự án thu hút đầu tư năm 2024; Quyết định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của HĐND TP về quy định hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; Quyết định ban hành mẫu công bố thông tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược và mẫu hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư chiến lược tại TP. Hồ Chí Minh; Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2024-2030 (sau Diễn đàn kinh tế Thành phố năm 2023); Kế hoạch cải thiện, khắc phục và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP. Hồ Chí Minh năm 2024; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên và hỗ trợ lương cho lao động trẻ; độ tuổi lao động trẻ để hưởng chính sách hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; nguồn ngân sách triển khai chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2024 - 2025; Hoàn thiện hồ sơ trình, phê duyệt quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu các giải pháp, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

Sở Tài chính tiếp tục phối hợp Cục Thuế Thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai thực hiện tốt chính sách giảm thuế giá trị gia tăng; thuế bảo vệ môi trường và tiền thuê đất theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, phát hiện, xử lý kịp thời gian lận thuế, hóa đơn; gian lận thuế trong các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, các sàn thương mại điện tử. Đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ đất. 

Sở Công Thương tham mưu triển khai Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 21/1/2022 của UBND TP về Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2024; Kế hoạch tổ chức Hội nghị Giao ban chuyên đề với Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp FDI, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Tập trung hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu; phối hợp Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư cùng các cơ quan thuộc Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn xuất khẩu và sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” theo quy định.

Sở Du lịch tham mưu, triển khai Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2024; Kế hoạch tổ chức Lễ hội sông nước lần 2, năm 2024; Kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2024;  Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh lần thứ 10, năm 2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, thực hiện Đề án hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đến năm 2025; Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ khoán bảo vệ rừng trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND TP xác định các dự án PPP cần vốn ngân sách đến 70% và các dự án được quyết định chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 có vốn đầu tư công cần chuyển sang kỳ trung hạn 2026 - 2030 hơn 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Đầu tư xây dựng cao tốc TP.  Hồ Chí Minh - Mộc Bài; Đề án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sở Xây dựng tham mưu UBND TP ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP (thay thế Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND); phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật, quy định có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản theo thẩm quyền được giao; đề xuất báo cáo Thường trực UBND TP phụ trách xem xét có ý kiến.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố hoàn thiện Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh; Phấn đấu cao nhất tổ chức vận hành thương mại tuyến Đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên trong tháng 7/2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” năm 2024; Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Sở Y tế theo dõi sát tình hình diễn biến các loại dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố và tình hình dịch bệnh trên thế giới kịp thời báo cáo tham mưu Thường trực UBND TP phụ trách xem xét chỉ đạo; Tổ chức chu đáo Lễ trao giải thành tựu y khoa Việt Nam; Tiếp tục theo dõi tham mưu và triển khai Đề án “Phát triển công nghiệp dược TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố khẩn trương phối hợp Sở Công Thương, các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2024.

 Văn phòng UBND TP tăng cường thông tin về việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử; đẩy mạnh việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này, thường xuyên báo cáo Thường trực UBND TP xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, Thủ trưởng các sở, ban ngành Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND các quận, huyện và doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ trực thuộc Thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao theo quy định; tập trung tổ chức thực hiện, tham mưu các nội dung được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn