Hình ảnh: Quy định đăng kiểm ô tô mới nhất số 1
Hình ảnh: Quy định đăng kiểm ô tô mới nhất số 2


Thiết kế: Dương Tuấn

Nguồn tin: https://media.chinhphu.vn/quy-dinh-dang-kiem-o-to-moi-nhat-102221226150055353.htm

 
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.