PGS.TS Kasem Soytong là nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - KMITL, Thái Lan) với hướng nghiên cứu chính là phát triển các chế phẩm sinh học kích thích sinh trưởng và kiểm soát bệnh hại trên cây trồng, trong đó tập trung phát triển các chế phẩm từ vi sinh vật (vi nấm và vi khuẩn), nano hóa các hoạt chất tách chiết từ vi sinh vật nhằm tăng cường hiệu quả của chế phẩm ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ - đây là xu hướng canh tác đang rất được quan tâm trong sản xuất nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.Trung
tâm Sinh học Thực nghiệm làm việc cùng PGS. TS. Kasem Soytong
 

Thông qua buổi làm việc và trực tiếp đi thăm phòng thí nghiệm, PGS.TS Kasem Soytong đã có nhiều góp ý chuyên môn về một số nghiên cứu của Trung tâm đang thực hiện trong lĩnh vực liên quan. Đồng thời ông cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia cố vấn khoa học cho công tác nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ nghiên cứu của đội ngũ cán bộ KHCN cũng như phát triển các sản phẩm sinh học nông nghiệp của Viện trong thời gian tới.PGS.TS Kasem Soytong
thăm phòng thí nghiệm và trao đổi học thuật với cán bộ nghiên cứu của Trung tâm
 

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Trung tâm cảm ơn PGS.TS Kasem Soytong đã chia sẻ thông tin và mong muốn tiến tới sẽ tham gia thành viên của Hiệp hội AATSEA nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu trong lĩnh vực sinh học nông nghiệp của Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và Quốc tế nói chung.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21894/hoat-dong-hop-tac-quoc-te-ve-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-linh-vuc-sinh-hoc-nong-nghiep-tai-vien-ung-dung-cong-nghe.aspx