Toàn cảnh lễ ký kết trực tuyến giữa VNSC và KASI ngày 24/6/2021

Thỏa thuận hợp tác giữa VNSC và KASI là kết quả của quá trình nỗ lực trao đổi, làm việc giữa hai bên đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, hai đơn vị thống nhất hợp tác nghiên cứu khoa học vũ trụ đặc biệt là trong lĩnh vực vật lý thiên văn đồng thời phối hợp xây dựng các dự án/đề tài nghiên cứu chung, tổ chức các hội nghị hội thảo khoa học. Bên cạnh đó, hai viện sẽ tập trung giúp nhau phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực cùng quan tâm.
 


Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn và Chủ tịch Young Deuk Park ký kết thỏa thuận

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị cùng cam kết sẽ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động nhằm sớm triển khai các nội dung đề ra trong thỏa thuận. Ngay sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc, các đoàn chuyên gia sẽ gặp gỡ, trao đổi để tiến hành công việc cụ thể nhằm mở rộng thêm hướng hợp tác mới trong tương lai.

Liên kết nguồn tin:

https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/trung-tam-vu-tru-viet-nam-ky-hop-tac-voi-vien-khoa-hoc-vu-tru-va-thien-van-hoc-han-quoc-20017-428.html

 

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20305/trung-tam-vu-tru-viet-nam-ky-hop-tac-voi-vien-khoa-hoc-vu-tru-va-thien-van-hoc-han-quoc.aspx