Hình ảnh: FPT đồng hành với Bình Dương trong chuyển đổi số số 1

Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết FPT sẽ đồng hành cùng Bình Dương chuyển đổi số. Ảnh: VGP/HM

Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và tỉnh Bình Dương nằm trong khuôn khổ chương trình "Bình Dương khởi động - kết nối - phát triển mới". 

Theo đó, FPT sẽ đồng hành với Bình Dương chuyển đổi số tổng thể và toàn diện ở 8 mảng.

Cụ thể, FPT hợp tác vởi tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng số đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền số, đô thị thông minh của tỉnh; hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng CNTT để phục vụ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực hạ tầng số, chính quyền số, giải pháp thanh toán số; hai bên cùng hợp tác trong lĩnh vực phát triển dữ liệu số phục vụ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số Bình Dương.

Bên cạnh đó, FPT sẽ hợp tác với Bình Dương trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyển đổi số. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế bằng cách ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho các cơ sở khám chữa bệnh.

FPT cũng hỗ trợ Bình Dương đẩy mạnh phát triển trên lĩnh vực công nghiệp CNTT và kinh tế số; hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tỉnh tư vấn chuyển đổi số và triển khai các ứng dụng chuyển đổi số. 

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội Bình Dương, FPT sẽ thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực xã hội số và đầu tư khu phức hợp giáo dục – công nghệ cao.

Hình ảnh: FPT đồng hành với Bình Dương trong chuyển đổi số số 2

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: VGP/HM

Trước đó, tháng 12/2022, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. 

Chủ tịch Tập đoàn FPT tin rằng Bình Dương có thể tạo ra động lực phát triển kinh tế mới bằng chính trí tuệ của con người Bình Dương. Tập đoàn FPT cũng sẵn sàng nguồn lực, kinh nghiệm để phát triển nguồn nhân lực trình độ cao tại Bình Dương. 

Sau buổi làm việc, hai bên đã có nhiều hoạt động khảo sát, phân tích tình hình thực tế để đi đến thảo luận và ký kết thỏa thuận hợp tác. Lãnh đạo FPT khẳng định dựa trên thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm chuyển đổi số của Tập đoàn và đặc thù kinh tế xã hội, lợi thế cạnh tranh của Bình Dương, FPT sẽ hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên cả ba trụ cột kinh tế số, chính phủ số, xã hội số hướng đến mô hình quốc gia số, thích ứng linh hoạt với thời cuộc. Từ đó, FPT góp phần đưa tỉnh Bình Dương trở thành một trong những địa phương đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong cả nước.

Đến nay, FPT đã xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với 26 địa phương và đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho gần hàng vạn cán bộ lãnh đạo các cấp của các địa phương trên toàn quốc.

Hiền Minh

Nguồn: baochinhphu.vn