Thông tin chi tiết về thị trường bảo hiểm Việt Nam đến hết tháng 7/2022, Bộ Tài chính cho biết, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 764.978 tỷ đồng, tăng 21,35% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 110.601 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 654.377 tỷ đồng.
Hình ảnh: 7 tháng, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng cao mức nào? số 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Về đầu tư trở lại nền kinh tế, đến hết tháng 7/2022, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 643.443 tỷ đồng, tăng 23,17%, trong đó: doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65.997 tỷ đồng; doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 577.446 tỷ đồng.
 
Tính đến hết tháng 7/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.484 tỷ đồng, tăng 13,6%; còn lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 98.467 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 31.803 tỷ đồng, tăng 11,05%, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.684 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.119 tỷ đồng.
 
Những con số "biết nói" trên cho thấy, thị trường bảo hiểm Việt Nam có dư địa phát triển tốt và kỳ vọng sẽ "tạo sóng" trên thị trường trong thời gian tới. 
Minh Hà
Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/7-thang-doanh-thu-phi-bao-hiem-tang-truong-cao-muc-nao-350448.html