(DẪN NGUỒN) 708 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ trong quý I/2023
Bắt tạm giam, đề nghị khai trừ khỏi tổ chức Đảng đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Theo https://baodantoc.vn/708-doi-tuong-pham-toi-ve-tham-nhung-chuc-vu-trong-quy-i2023-1680057560121.htm