Người lao động tại công ty của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh (Quảng Ngãi) bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Biên bản của cơ quan công an đã xác định lỗi do cả 2 người, nhưng người lao động của công ty bà Quỳnh không có bằng lái xe, đi không đúng phần đường quy định, là nguyên nhân chính trong vụ tai nạn giao thông.
 
Bà Quỳnh hỏi, công ty của bà không phải thanh toán trợ cấp tỷ lệ thương tật 42% cho lỗi của người lao động trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động có đúng không?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Tại Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau: 
 
"Điều 39. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn lao động
 
1. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật này.
 
2. Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 38 của Luật này".
 
Như vậy, chỉ trong trường hợp tai nạn "do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn" thì người sử dụng lao động mới có trách nhiệm trợ cấp cho người lao động.
 
Nguồn: Chinhphu.vn