Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng Hoàng Văn Tầm truyền đạt các nội dung tới các đại biểu tham dự Hội nghị tại xã Bằng Hữu.
Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng Hoàng Văn Tầm truyền đạt các nội dung tới các đại biểu tham dự Hội nghị tại xã Bằng Hữu.

Thành phần dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo UBND, công chức văn hóa xã hội xã; học sinh lớp 8,9 (năm học 2023-2024); phụ huynh học sinh, đoàn viên thanh niên người dân vùng DTTS. Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng truyền đạt các nội dung theo 5 chuyên đề. Chuyên đề 1, về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; luật phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng tuyên truyền, cung cấp thông tin kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý trong vùng đồng bào DTTS. Chuyên đề 2, tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chuyên đề 3, về Luật bình đẳng giới, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chuyên đề 4, giới thiệu về Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và mô hình điểm tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình năm 2022. Chuyên đề 5, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Một buổi truyền thông tại xã Bằng Hữu
Một buổi truyền thông tại xã Bằng Hữu

Hội nghị truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ hoặc là nạn nhân của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng DTTS trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống..., góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Hội nghị truyền thông được cụ thể hóa từ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy Ban nhân dân huyện Chi Lăng về Thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG 1719, theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2023. Trong tháng 7, UBND huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị truyền thông tại các xã Bắc Thủy, Vân Thủy, Lâm Sơn, Liên Sơn, Chiến Thắng và trong thời gian tới tiếp tục tổ chức tại các xã Vân An, Bằng Hữu và Hữu Kiên.

Chi Lăng (Lạng Sơn): Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi
Theo https://baodantoc.vn/chi-lang-lang-son-day-manh-truyen-thong-giam-thieu-tinh-trang-thhncht-trong-vung-dong-bao-dtts-1690528918470.htm