Hình ảnh: Có được làm lại giấy tờ để truy lĩnh chế độ người có công? số 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Sau khi bố của bà Trang mất, gia đình bà tìm giấy tờ để làm giấy báo tử thì được cho biết thương binh loại 1 nhận chế độ cao hơn thương bệnh binh loại 2/3. 
 
Bà Trang hỏi, gia đình bà mang chứng nhận thương binh loại 1/4 làm lại giấy tờ cho bố của bà để truy lĩnh chế độ mà 40 năm nay bố của bà chưa được nhận thì có được không? Mẹ của bà có được nhận trợ cấp tuất hằng tháng không? Cần những giấy tờ gì để làm lại?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Trước thời điểm Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trường hợp người có công vừa là thương binh, vừa là bệnh binh hoặc người hưởng chế độ mất sức lao động nếu không đủ điều kiện hưởng đồng thời cả 2 chế độ thì được chọn hưởng 1 chế độ. Việc chọn hưởng chế độ nào là do người có công lựa chọn. Do đó, không có cơ sở để thu hồi lại chế độ mà người có công đã chọn hưởng, đồng thời truy lĩnh chế độ còn lại.
 
Báo Chính phủ
Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/co-duoc-lam-lai-giay-to-de-truy-linh-che-do-nguoi-co-cong-102221026152250735.htm