Hình ảnh: Công an TPHCM đã cấp hơn 5,2 triệu căn cước công dân gắn chíp số 1

Công an Quận 1 triển khai cấp căn cước công dân.

Nhằm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (Đề án 06), đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Luật cư trú năm 2020, ngay từ đầu năm 2022, Công an Thành phố đã tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức phối hợp lực lượng Công an triển khai thực hiện quyết liệt, riêng Công an Thành phố đã tập trung nhân lực, phương tiện thực hiện xuyên suốt, sâu rộng, kiên trì, bền bỉ và đạt được nhiều kết quả rất nổi bật.

Về cấp CCCD gắn chíp điện tử, nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Luật Cư trú sau ngày 31/12/2022 (sổ hộ khẩu và sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng), đến nay, Công an Thành phố đã cấp 5.258.374 CCCD (đạt tỉ lệ 96,4%), chỉ còn lại 197.705 trường hợp phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2022. 

Đối với việc cấp tài khoản định danh điện tử, xác định đây là giải pháp quan trọng thực hiện cải cách hành chính thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, tiền đề thúc đẩy chuyển đổi số, công dân số, Công an Thành phố đã chỉ đạo 312 phường, xã và 23 điểm tại trụ sở Công an cấp huyện thực hiện nhanh chóng, đến nay đã cấp 1.212.320 tài khoản định danh mức 2.

Đó là cơ sở để trong năm 2022 tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến của Công an Thành phố đạt 28,8% (tỉ lệ có chiều hướng tăng theo từng tháng). Đặc biệt trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 957.783/1.140.720 hồ sơ trực tuyến liên quan lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh, đạt tỉ lệ 83,9%; tiếp nhận và giải quyết 59.347/61.998 hồ sơ đăng ký thường trú, đạt tỉ lệ 95,7%; tiếp nhận và giải quyết 206.941/222.115 hồ sơ đăng ký tạm trú, đạt tỉ lệ 93,2%; tiếp nhận và giải quyết 563/629 hồ sơ khai báo tạm vắng, đạt tỉ lệ 89,5%; tiếp nhận và giải quyết 561.532/567.299 hồ sơ thông báo lưu trú, đạt tỉ lệ 98,9%…

Cùng với đó, Công an Thành phố đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các đơn vị khai trương Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố vào ngày 29/10/2022. Tính đến ngày 19/12, Hệ thống thông tin này đã cung cấp 358 dịch vụ công trực tuyến, dự kiến đến ngày 31/12 sẽ cung cấp thêm 92 dịch vụ để đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến đưa lên hệ thống. Điều này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của Thành phố. 

Ngọc Tấn

Nguồn tin: https://tphcm.chinhphu.vn/cong-an-tphcm-da-cap-hon-52-trieu-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-10122122708195606.htm