Hình ảnh: Đắk Nông: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm địa bàn bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm số 1

Rừng tại xã Đắk Ha (huyện Đắk G’long) bị người dân chặt phá, đốt cháy để lấy đất sản xuất vào năm 2014, 2015

Ngày 12/11/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) tỉnh Đắk Nông Phạm Tuấn Anh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 1945/KL-SNN về việc thanh tra công tác quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tại huyện Tuy Đức. Kết luận chỉ rõ: Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 25/2/2008 của UBND tỉnh, trong đó giao nguyên trạng 8.961,54 ha đất cho Cty Cao su Phú Riềng quản lý. Đến ngày 7/12/2010, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định số 447/QĐ-SNN về việc, phê duyệt kết quả khoanh vẽ mức độ 1 diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng quản lý tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông thì tổng diện tích tự nhiên là 8.961,54 ha, trong đó diện tích có rừng là 4.689,88 ha, đất không có rừng là 4.271,66 ha.
Qua thanh tra cho thấy, diện tích rừng tự nhiên bị giảm từ khi phê duyệt tại quyết định số 447/QĐ-SNN ngày 7/12/2010 đến thời điểm kiểm kê rừng năm 2014 (Quyết định số 67/QĐ- UBND ngày 14/01/2015) là 1.887,94 ha, diện tích rừng tự nhiên bị giảm từ năm 2014 đến 2018 là 19,65 ha. Công ty đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý diện tích 278,62 ha ( giai đoạn 2010-2014: 267,2 ha; giai đoạn 2014- 2020: 11,42 ha).
Theo quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 25/2/2008 của UBND tỉnh thì Công ty chưa được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng chính thức theo đúng quy định, Công ty chưa phải là chủ đất, chủ rừng thực sự, do đó chưa đủ cơ sở để xác định trách nhiệm cụ thể của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với diện tích rừng bị giảm mà cần phải điều tra làm rõ.
Cũng theo kết luận thanh tra, Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Nông xác định, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng với diện tích lớn trong thời gian dài trên lâm phần quản lý của Công ty Phú Riềng nhưng không được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm làm thiệt hại đến tài nguyên rừng trong đó có trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm các cấp, cụ thể: Kiểm lâm địa bàn các xã: Quảng Tân, Quảng Tâm, Quảng Trực, Đắk R’Tih và Đắk Ngo (giai đoạn 2010-2014) và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức thời kỳ 2010-2014 chịu trách nhiệm thực hiện quản lý bảo vệ rừng theo quy định…
Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh thời kỳ 2010-2014 chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra giám sát đối với Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức và cán bộ kiểm lâm địa bàn các xã thực hiện  nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng theo quy định…
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Nông khẳng định, qua thanh tra trong thời gian 2010-2018 ( đặc biệt là giai đoạn 2010-2014), diện tích rừng bị giảm tại Công ty Phú Riềng là rất lớn và nghiêm trọng (1.907,03 ha), cần phải xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (thiệt hại tài sản nhà nước) được quy định tại Điều 285 BLHS năm 1999(nay được quy định tại Điều 360 BLHS năm 2015; khoản 128 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13).
Từ đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Nông đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chuyển vụ việc sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Hình ảnh: Đắk Nông: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm địa bàn bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm số 2

Hình ảnh: Đắk Nông: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm địa bàn bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm số 3

 

Trần Quỳnh