Vừa qua, ông Duẩn lên bộ phận 1 cửa của xã hỏi thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (thửa đất này từ trước đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận lần nào) thì được trả lời, trường hợp của ông vi phạm pháp luật về đất đai nên chỉ cấp cho ông 1 lần hạn mức đất ở tại địa phương là 300 m2, phần diện tích còn lại cấp cho ông thêm một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính về việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Duẩn hỏi, trường hợp của ông xử lý như thế có đúng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo phản ánh của ông thì sự việc thuộc trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được pháp luật đất đai quy định tại các Điều 100, 101 Luật Đất đai và các Điều 20, 22, 23, 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (trong đó thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu được quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

Việc xác định diện tích đất ở có vườn ao đã được quy định tại Điều 103 Luật Đất đai.

Do nội dung ông hỏi liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nơi có đất, do đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết. Đề nghị ông liên hệ cơ quan quản lý đất đai ở địa phương để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Chinhphu.vn

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/dat-khai-hoang-xin-cap-quyen-su-dung-the-nao-102221228151352588.htm