(Chuyên đề Bộ tư pháp- Hoàng Thanh): Hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở tại Khánh Hòa
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp Khánh Hòa cùng các cán bộ, viên chức ngành tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ Trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục pháp luật; Nguyễn Thị Hạnh, Vụ Trưởng Vụ Pháp luật –Hành chính (Bộ Tư pháp) đồng chủ trì Hội nghị. 

Theo đó, đã có gần 100 đại biểu được hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

(Chuyên đề Bộ tư pháp- Hoàng Thanh): Hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở tại Khánh Hòa 1
Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp Luật (Bộ Tư pháp) phát biểu khai mạc Hội nghị)

Luật Tiếp cận thông tin là văn bản pháp lý đầu tiên trong hệ thống pháp luật nước ta có quy định chung nhất về quyền của công dân trong việc yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin cũng như quy định rõ trình tự, thủ tục cơ quan nhà nước phải thực hiện việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân. Các quy định của Luật về phạm vi thông tin cung cấp theo yêu cầu mới dừng lại ở mức liệt kê một số loại thông tin mang tính phổ biến mà chưa bao quát tất cả các loại thông tin công dân được quyền yêu cầu…

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Bộ Tư pháp đã phổ biến, hướng dẫn các cán bộ tư pháp cơ sở thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin… 

Các đại biểu dự Hội nghị tham gia phát biểu, thảo luận
Các đại biểu dự Hội nghị tham gia phát biểu, thảo luận

Qua các kiến thức tập huấn, giải đáp tại Hội nghị, các cán bộ làm công tác tư pháp ở cơ sở sẽ nắm vững nghiệp vụ từ đó cung cấp thông tin cho người dân tại cơ sở hiệu quả và đúng luật.

* Chiều cùng ngày, 170 đại biểu cũng đã được Lãnh đạo Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật  giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Quyết định số 25, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09, ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25; Quyết định số 1723, ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2012 - 2025. Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp các vướng mắc về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đồng bào DTTS xã Ia Ko
Theo https://baodantoc.vn/hoi-nghi-tap-huan-huong-dan-ap-dung-phap-luat-tiep-can-thong-tin-o-cap-co-so-tai-khanh-hoa-1669634191873.htm