Ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) chủ trì Hội nghị
Ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Tô Thị Thu Hà - Trưởng phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) - Vụ PBGDPL đã giới thiệu khung mô hình PBGDPL ở cấp cơ sở và hướng dẫn sử dụng khung mô hình để tổ chức thực hiện một hoạt động PBGDPL. Trong đó, hướng dẫn quy trình triển khai công tác PBGDPL như: Mục đích, yêu cầu của hoạt động PBGDPL; đối tượng cần PBGDPL; nội dung PBGDPL; chủ thể tổ chức; phương thức, hình thức PBGDPL; các nguồn lực bảo đảm (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất); cơ chế giám sát, đánh giá và rút kinh nghiệm. Bà Tô Thị Thu Hà còn giới thiệu một số kỹ năng PBGDPL dành cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Hội nghị là dịp để các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được nâng cao hiểu biết về kỹ năng PBGDPL, từ đó vận dụng hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ở địa phương, cơ sở, đồng thời nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ của mình, nêu cao trách nhiệm trong công tác PBGDPL, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Chị Cao Thị Ý - công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), trao đổi ý kiến tại Hội nghị
Chị Cao Thị Ý - công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Chị Cao Thị Ý - công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) chia sẻ: Tham gia Hội nghị, tôi được trang bị kỹ năng xây dựng mô hình PBGDPL ở cơ sở và kỹ năng PBGDPL gắn với nhiệm vụ của chúng tôi. Sau Hội nghị, khi tham mưu triển khai PBGDPL, tôi sẽ chú ý khảo sát, nắm bắt nhu cầu của đối tượng PBGDPL để lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp, đồng thời áp dụng kỹ năng PBGDPL để nâng cao hiệu quả PBGDPL cho người dân trên địa bàn.

Cũng tại Hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên và bà Tô Thị Thu Hà đã thông tin, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc của các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong quá trình tổ chức PBGDPL.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên cho biết: Qua Hội nghị, tôi tin tưởng rằng các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền PBGDPL để vận dụng vào quá trình thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ PBGDPL tại đơn vị, địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trong thời gian tới.

Phát huy vai trò Người có uy tín trong phổ biến giáo dục pháp luật
Theo https://baodantoc.vn/khanh-hoa-hoi-nghi-tap-huan-ky-nang-pho-bien-giao-duc-phap-luat-1669721199345.htm