Nội dung thư khen như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đăng ký làm điểm thực hiện công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, bản lĩnh của Ban Giám đốc, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam, đến ngày 22/4/2023, 06/06 đơn vị cấp huyện vào 109/109 đơn vị cấp xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp Căn cước cho công dân trên địa bàn (754.277/754.277 hồ sơ). Hà Nam đã dẫn đầu toàn quốc, là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng để người dân sớm được hưởng những tiện ích thiết thực do thẻ căn cước mới mang lại.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, chúc mừng thành tích nêu trên của Công an tỉnh Hà Nam.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc cấp Căn cước công dân gắn với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ các địa phương khác thực hiện trong điều kiện, khả năng cho phép; đẩy mạnh công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư "đúng đủ, sạch, sống" và làm tốt vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến kinh nghiệm của Công an tỉnh Hà Nam, góp phần lan tỏa phong trào thi đua, sớm hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn cước công dân trong toàn quốc. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều thành tích trong công tác.

PV

Nguồn: baochinhphu.vn