(BCĐ- tin CHuyên đề thông tin đối ngoại) ) Kon Tum: Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trên khu vực biên giới
Tặng Giấy khen cho 20 người có uy tín tiêu biểu trên khu vực biên giới tỉnh năm 2023. Ảnh: TVP

Trong năm qua, đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, trong đó người có uy tín trong cộng đồng dân cư các DTTS đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), qua đó đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận nhằm đánh giá những đóng góp của già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu đối với xã hội, như phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, người có uy tin đã cùng với BĐBP xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên khu vực biên giới. 

(BCĐ- tin CHuyên đề thông tin đối ngoại) ) Kon Tum: Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trên khu vực biên giới 1
Tặng quà cho người có uy tín trên khu vực biên giới tỉnh năm 2023. Ảnh: TVP

Hội nghị là dịp để già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó tôn vinh những cống hiến của người có uy tín trên các lĩnh vực: thực hiện Chương trình MTQG 1719; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chích sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền địa phượng các cấp xây dựng, cũng cố hệ thống chính trị cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân không tin, không theo, không tham gia các tà đạo, nêu cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xấu; không ngừng xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, sinh nhiều con…; xây dựng thôn, làng vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hoá, góp phần đưa khu vực biên giới tỉnh ngày càng phát triển giàu mạnh...

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng Giấy khen và quà cho 50 người có uy tín tiêu biểu trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tích cực tham gia thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2023. 

Vụ Công tác Dân tộc địa phương tiếp đón Đoàn đại biểu Người có uy tín huyện Lắk
Theo https://baodantoc.vn/kon-tum-bieu-duong-nguoi-co-uy-tin-tieu-bieu-tren-khu-vuc-bien-gioi-1703705913931.htm