Đại diện NHNN cho biết, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của NHNN tại Tờ trình số 53/TTr-NHNN ngày 03/5/2024 cho phép thời hạn thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023, Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ được kéo dài thêm 06 tháng, đến hết ngày 31/12/2024.

Đồng thời, Chính phủ giao NHNN khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, quyết định và hướng dẫn TCTD triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của chính sách.

Theo phân tích của NHNN, mặc dù kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, dự báo tiếp tục kéo dài trong năm 2024.

Chủ trương của Quốc hội và Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Do vậy, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN sẽ góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển nền kinh tế.

Đối với hệ thống TCTD, Thông tư số 02/TT-NHNN quy định TCTD phải xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng như trong trường hợp không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ và phải thực hiện trích lập bổ sung đầy đủ vào ngày 31/12/2024.

Vì vậy, đến ngày 31/12/2024, TCTD đã có đủ nguồn tài chính để xử lý rủi ro như trong trường hợp TCTD thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành (Thông tư số 11/2021/TT-NHNN).

NHNN cho rằng, trường hợp kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư đến hết ngày 31/12/2024 sẽ không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập dự phòng rủi ro do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống. Ngoài ra, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN đến ngày 31/12/2024 sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của TCTD và tạo điều kiện cho TCTD thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, góp phần hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, NHNN đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN và khoản 8 Điều 4 theo hướng gia hạn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

Tuy nhiên, việc gia hạn Thông tư số 02/2023/TT-NHNN cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế nhận định, Thông tư số 02/2023/TT-NHNN nên được kết thúc đúng thời điểm. Lý do là Thông tư này nhằm múc đích chia sẻ khó khăn giữa ngân hàng với doanh nghiệp nhưng chỉ nên có tính thời điểm, bởi việc kéo dài Thông tư sẽ khiến bong bóng nợ xấu thổi phồng to hơn nữa, từ đó đe doạ cho toàn bộ hệ thống tài chính tiền tệ.

“Với các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, dự đoán đến tháng 6/2024, các doanh nghiệp có sự phục hồi tương đối, vì vậy các khoản nợ xấu cũng nên được xử lý. Phải đặt lợi ích của nền kinh tế lên trên đầu", ông Thịnh nói.

Theo https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang-co-the-giam-ap-luc-no-xau-den-cuoi-nam-2024.html