(Ảnh minh họa: PV). 

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 2012, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 có nêu chi tiết, cụ thể một số nội dung liên quan đến hoãn thi hành quyết định hoặc giảm, miễn tiền phạt đối với một số trường hợp đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh … (Điều 76, Điều 77, Mục 2, Chương III, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13). Cụ thể như sau: 

 Hoãn thi hành quyết định phạt tiền

 1. Quyết định phạt tiền có thể được hoãn thi hành trong trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

 2. Cá nhân phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó.

 Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 03 tháng, kể từ ngày có quyết định hoãn.

 3. Cá nhân được hoãn chấp hành quyết định xử phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 của Luật này.

 Giảm, miễn tiền phạt

 1. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này mà không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

 2. Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải có đơn đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt phải chuyển đơn kèm hồ sơ vụ việc đến cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cấp trên trực tiếp phải xem xét quyết định và thông báo cho người đã ra quyết định xử phạt, người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.

 Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét, quyết định việc giảm, miễn tiền phạt.

 3. Cá nhân được giảm, miễn tiền phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 của Luật này.

 Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp anh Dương Văn Lĩnh khi đáp ứng các điều kiện đi kèm thì hoàn toàn có thể được xem xét giảm, miễn tiền nộp phạt. Thủ tục đề nghị giảm, miễn tiền phạt cũng được quy định đầy đủ, anh Dương Văn Lĩnh tùy vào điều kiện thực tế để làm hồ sơ để được giải quyết./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên
Theo https://dangcongsan.vn/ban-doc/hoi-dap/nguoi-kho-khan-co-the-duoc-mien-giam-tien-phat-ve-phong-chong-dich-covid-19-589547.html