Theo kết quả khảo sát về thái độ thanh toán của người tiêu dùng Việt Nam trên khoảng 1.000 người tiêu dùng của Công ty Công nghệ Thanh toán toàn cầu (Visa), ngân hàng số đang nhận được sự ủng hộ đông đảo từ người tiêu dùng Việt Nam. Phần lớn trong số họ (77%) biết đến ngân hàng số và có tới 31% người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ này.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào chia sẻ: Bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang thúc đẩy người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn hình thức thanh toán không tiền mặt cho các khoản chi tiêu nhỏ lẻ. Theo kết quả khảo sát, có 83% người tiêu dùng Việt Nam biết đến các phương thức thanh toán mới trên thị trường và đa số cũng quan tâm trải nghiệm.

Thanh toán sinh trắc học (như quét vân tay, nhận dạng giọng nói/khuôn mặt hoặc quét võng mạc) là những phương thức mới được người tiêu dùng quan tâm đặc biệt. Thẻ không số cũng dần được người tiêu dùng nhận biết bởi 62% người tiêu dùng và có tới 77% người tiêu dùng sẽ sử dụng chúng cho các giao dịch trong tương lai.

Động lực thúc đẩy việc áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo Visa là xuất phát từ sự tiện lợi, người tiêu dùng có thể thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào mà không cần phải đến ngân hàng. Trong đó, dịch vụ thanh toán hóa đơn được người tiêu dùng Việt Nam ưa thích nhất (72%) và tiếp đến là chuyển tiền cho gia đình, bạn bè (67%). Tiềm năng của các xu hướng này đối với nhóm người dùng trẻ cũng rất lớn.

“Sự phản hồi tích cực về các phương thức thanh toán số là động lực để giúp các phương thức này trở nên phổ biến hơn và góp phần phát triển một xã hội không tiền mặt tại Việt Nam, mang lại những đổi mới tiến bộ về tính an toàn, bảo mật và tiện lợi”, bà Đặng Tuyết Dung chia sẻ.

Thanh toán sinh trắc học là những phương thức mới được người tiêu dùng quan tâm đặc biệt. Thẻ không số cũng dần được người tiêu dùng nhận biết bởi 62% người tiêu dùng và có tới 77% người tiêu dùng sẽ sử dụng chúng cho các giao dịch trong tương lai.

Theo https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-gia-dinh/nguoi-tieu-dung-uu-tien-lua-chon-phuong-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-338150.html