Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư nêu rõ nguyên tắc nhập, cập nhật thông tin; quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Theo đó, việc nhập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; bảo đảm quyền của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự đúng quy định.

Thẩm quyền cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ thẩm quyền nhập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự gồm có: a- Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an; trại tạm giam thuộc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhà tạm giữ nhập, cập nhật thông tin về đối tượng phạm nhân chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền giam giữ; b- Cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh cập nhật thông tin về pháp nhân thương mại, đối tượng có hình phạt là trục xuất, đối tượng bắt buộc chữa bệnh; c- Cơ quan thi hành án hình sự cấp quận, huyện nhập, cập nhật thông tin về người chấp hành án ngoài xã hội; d - Trường giáo dưỡng cập nhật thông tin về đối tượng chấp hành biện pháp tư pháp.

Việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải đúng mục đích, phải trích dẫn nguồn và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Các hình thức khai thác, sử dụng và đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thực hiện theo Điều 11 của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Nghiêm cấm tiết lộ thông tin về thi hành án hình sự trái quy định

Dự thảo cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm:

1- Truy cập cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định.

2- Truy cập vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự để thực hiện các công việc không được giao. Sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự và các thông tin trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự vào những mục đích trái pháp luật, mục đích khác không phục vụ cho yêu cầu của đơn vị mình hay hoạt động quản lý nhà nước về thông tin thi hành án hình sự.

4- Thay đổi, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định, làm biến dạng giao diện, làm sai lệch hệ thống quản trị, thay đổi cấu trúc dữ liệu hay bất kỳ hành vi nào khác tác động đến hoạt động hay thông tin có trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

5- Thay đổi hệ thống quản lý, vận hành sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định.

6- Không nhập, cập nhật thông tin hoặc nhập, cập nhật thông tin không kịp thời, chính xác vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

7- Tiết lộ các thông tin có trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

8- Những hành vi trái quy định khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức

Theo http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Quan-ly-co-so-du-lieu-thi-hanh-an-hinh-su-trong-CAND/440610.vgp