Phối cảnh Dự án tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng phường Hải Đình, TP. Đồng Hới.

Theo phản ánh, ngày 16/2/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng phường Hải Đình, TP. Đồng Hới. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành (Công ty Hải Thành) với tổng mức đầu tư gần 895 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty Hải Thành đã thành lập Công ty CP Đầu tư Hải Thành Hưng (Công ty Hải Thành Hưng doanh nghiệp dự án) thay mặt nhà đầu tư là Công ty Hải Thành thực hiện triển khai dự án và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện quy định của pháp luật, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, Công ty Hải Thành và Công ty Hải Thành Hưng đã tiến hành ký kết Hợp đồng thực hiện dự án số 29/2020/HĐ-DADT. Nội dung của Hợp đồng nêu rõ: “Công ty Hải Thành Hưng có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo ủy quyền của nhà đầu tư thực hiện dự án trong phạm vi Hợp đồng đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi công việc: Lập và phê duyệt dự án đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án xin giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư xây dựng công trình..".

Triển khai nội dung hợp đồng nói trên, Công ty Hải Thành Hưng đã thực hiện mọi thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Song quá trình thực hiện dự án, điều “khó hiểu” là Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh Quảng Bình lại không giao đất cho doanh nghiệp với lý do "chỉ giao đất cho nhà đầu tư, không giao đất cho doanh nghiệp dự án...". Điều này đã khiến dự án chậm tiến độ, gây thiệt hại lớn cho chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, tháng 9/2020, Công ty Hải Thành đã chủ động gửi công văn để xin ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai (TCQLĐĐ), Bộ TN&MT về việc giao đất liên quan đến Dự án.

Văn bản trả lời của của Tổng cục Quản lý đất đai liên quan đến vụ việc.  

Với tinh thần khách quan, tôn trọng pháp luật, ngày 23/10/2020, Tổng cục Quản lý đất đai đã có văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình. Nội dung văn bản nêu rõ: Công ty Hải Thành đã thành lập Công ty Hải Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) để thực hiện dự án đầu tư và đã được Sở KH&ĐT cấp đăng ký doanh nghiệp... Công ty Hải Thành Hưng thực hiện các quyền, nghĩa vụ nhà đầu tư. Vì vậy, căn cứ quy định của pháp luật, đề nghị Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất cho Công ty Hải Thành Hưng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Những tưởng, sau khi có văn bản của TCQLĐĐ, Bộ TN&MT thì việc giao đất cho chủ đầu tư sẽ được sớm thực hiện nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Đến nay, nhiều tháng đã trôi qua nhưng Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình vẫn viện dẫn đủ lý do để không giao đất cho đơn vị thực hiện dự án.

Tiếp cận từ góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn An Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn An Bình và cộng sự (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo khoản 5, Điều 57, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: “5. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án hoặc trực tiếp thực hiện dự án. Việc tổ chức quản lý, hoạt động, giải thể doanh nghiệp dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và hợp đồng dự án”.

“Như vậy trong trường hợp này, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án (Công ty Hải Thành Hưng) để thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Và đương nhiên, doanh nghiệp dự án được phép thay mặt nhà đầu tư để thực hiện các nội dung, phần việc tại dự án của nhà đầu tư đúng theo quy định của pháp luật”, Luật sư Bình khẳng định.

Mặt khác, trao đổi với báo chí về vụ việc này, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết, hợp đồng ký kết giữa 3 bên (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, Công ty Hải Thành và Công ty Hải Thành Hưng – PV) là đúng với các quy định của pháp luật, sau khi trúng thầu nhà đầu tư thành lập Công ty con (Công ty Hải Thành Hưng - PV) để thực hiện dự án là không trái luật.

Như vậy có thể thấy, đến thời điểm này, Công ty Hải Thành Hưng có đầy đủ các điều kiện để thực hiện Dự án bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, việc bàn giao đất để thực hiện Dự án là trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, trực tiếp là Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình.

Vấn đề đặt ra là vì sao Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình lại trì hoãn việc giao đất cho doanh nghiệp trong suốt thời gian dài? Phải chăng Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình đang đi ngược lại chủ trương cải thiện môi trường đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Quảng Bình hay vì một lý do “tế nhị” nào khác? Hoặc nếu có lý do cụ thể, đơn vị này cũng nên hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Được biết, hiện nay Công ty Hải Thành Hưng đã triển khai các thủ tục: Bảo lãnh ngân hàng, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết và đã đăng ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn vận hành nước ngoài; các đơn vị giám sát và nhà thầu thi công đã tập kết máy móc, thiết bị và các vật liệu sắt thép đến công trường để sẵn sàng khởi công Dự án. Nếu tiếp tục “bị gây khó khăn”, thì những thiệt hại của chủ đầu tư Dự án do chậm triển khai sẽ ngày càng tăng lên. Và ai, cá nhân, đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại này? Dư luận vẫn đang chờ câu trả lời từ phía Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này./.

Nhóm PV Ban Bạn đọc
Theo https://dangcongsan.vn/ban-doc/y-kien-ban-doc/quang-binh-so-tn-mt-co-lam-kho-doanh-nghiep-577221.html