Hình ảnh: Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không, sẵn sàng ứng phó khẩn nguy số 1

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không, sẵn sàng ứng phó khẩn nguy

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn nguy cần thiết.

Các cảng hàng không cần chủ động bố trí bổ sung nhân sự, trang thiết bị cần thiết khi lưu lượng hành khách thông qua cảng hàng không, sân bay tăng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, quản lý, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong thực hiện nhiệm vụ.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường như tăng cường tần suất tuần tra khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất; tăng cường kiểm soát ra/vào khu vực hạn chế; tăng cường soi chiếu với hành khách, hành lý xách tay, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra/vào hoạt động tại khu vực hạn chế.

Các hãng hàng không Việt Nam được yêu cầu cầu rà soát, duy trì tốt các quy trình, thủ tục bảo đảm an ninh hàng không thuộc trách nhiệm của hãng hàng không.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn tại khu vực làm thủ tục hàng không, khu vực hạn chế và trên tàu bay theo quy trình xử lý.

Các hãng cần triển khai nghiêm quy trình, thủ tục kiểm tra an ninh tàu bay trước khi tiếp nhận hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu gửi lên tàu bay và sau khi hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu gửi xuống hết khỏi tàu bay theo quy định.

Duy trì nghiêm quy định kiểm soát an ninh nội bộ, an ninh thông tin

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không khác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu duy trì nghiêm các quy định về kiểm soát an ninh nội bộ và an ninh thông tin, cũng như tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục kiểm soát an ninh hàng không với khu vực hạn chế của đơn vị.

Các doanh nghiệp cũng cần phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không, đại diện hãng hàng không, cảng vụ hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không (ANHK), công an và chính quyền địa phương xử lý các vụ việc vi phạm ANHK tại địa bàn hoạt động.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không giám sát chặt chẽ các quy trình, biện pháp bảo đảm an ninh hàng không, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh giữa các đơn vị.

Đồng thời, tiếp nhận kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh hàng không. Các đơn vị cần phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan nhà nước có liên quan trên địa bàn xử lý kịp thời và hiệu quả những vụ vi phạm xảy ra tại địa bàn phụ trách.

 

Nguồn: baochinhphu.vn