Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa được Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH chỉ ra nhiều phạm vi phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách người có công
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa được Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH chỉ ra nhiều phạm vi phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách người có công

Theo đó, những cá nhân, tập thể có liên quan đến sai sót trong xét duyệt, xác nhận hồ sơ và quản lý đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học giai đoạn 2000 - 2018, Sở LĐ-TB&XH có 3 phòng chuyên môn và 10 cá nhân có liên quan đã kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với cấp huyện và cấp xã, toàn tỉnh Thanh Hóa có 27 Phòng LĐ-TB&XH (thuộc 27 đơn vị cấp huyện), trong đó có 26 phòng bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm. Ngoài ra, có 187 UBND cấp xã, và 145 cá nhân công tác ở cấp xã liên quan đến việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho người hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với các cá nhân nguyên là lãnh đạo Sở, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH, lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Y tế huyện, cán bộ công chức thuộc hội đồng chính sách xã qua các thời kỳ (giai đoạn 2000 - 2018) liên quan đến công tác xét duyệt, xác nhận hồ sơ và quản lý đối tượng theo kết luận thanh tra, tại thời điểm họp kiểm điểm, hầu hết đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, một số đã mất nên không thực hiện kiểm điểm.

Trước đó, như Báo Dân tộc và Phát triển đã thông tin, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc niên độ kế toán từ năm 2019 - 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra 13.425 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ chất độc hóa học, phát hiện 2.114 trường hợp vi phạm.

Trong số trường hợp vi phạm, có 696 hồ sơ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; 579 hồ sơ thiếu điều kiện; 781 hồ sơ thiếu cơ sở cần kiểm tra, xác minh thông tin; 39 hồ sơ hưởng không đúng mức trợ cấp; và 19 hồ sơ cần xem xét lại kết quả giám định y khoa. Tổng số tiền mà Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đề nghị thu hồi do có vi phạm là hơn 97 tỷ đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, việc thu hồi số tiền hưởng sai nộp ngân sách Nhà nước, tính đến ngày 14/11, mới thu hồi được 2 trường hợp, với số tiền hơn 140 triệu đồng (1 trường hợp ở huyện Bá Thước hơn 31 triệu đồng và 1 trường hợp ở huyện Quan Sơn hơn 109 triệu đồng). Quá trình thu hồi gặp nhiều khó khăn do hầu hết các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, bệnh nặng hoặc một số trường hợp đã chết.

Thực hiện hỗ trợ lao động học nghề ở Quan Hóa (Thanh Hóa): Có hay không việc “rút ruột’ tiền chính sách?”: Bộ yêu cầu xác minh làm rõ
Theo https://baodantoc.vn/thanh-hoa-kiem-diem-nhieu-ca-nhan-va-don-vi-trong-vu-huong-sai-che-do-1672402073705.htm