Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng hơn 300 mỏ khoáng sản đang hoạt động, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định.

Nhiều Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính về khai thác khoáng sản
Nhiều Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính về khai thác khoáng sản

Tuy nhiên, quá trình khai thác khoảng sản vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, như khai thác vượt ra ngoài mốc giới được cấp phép; khai thác không đúng trình tự, phương pháp, chưa đúng thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt; tình trạng các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá trọng tải gây hư hỏng đường giao thông; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường…

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương có khoáng sản đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp sai phạm, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, lấy lại lòng tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Chỉ tính riêng từ tháng 10/2023 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với sở tài nguyên và môi trường tỉnh và chính quyền địa phương thực hiện 26 cuộc kiểm tra đột xuất.

Kết quả, phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ với tổng số tiền 1,83 tỷ đồng. Ngoài ra, công an tỉnh kiến nghị các sở, ngành, UBND các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục sơ hở thiếu sót không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm.

Thanh Hóa: Xử phạt 2 công ty gần 300 triệu đồng do vi phạm trong khai thác khoáng sản
Theo https://baodantoc.vn/thanh-hoa-xu-ly-nhieu-to-chuc-ca-nhan-vi-pham-ve-khai-thac-khoang-san-voi-tong-so-tien-18-ty-dong-1709003297802.htm