Hình ảnh: Thanh toán không tiền mặt tăng 72% về số lượng và 29,8% về giá trị số 1
Thanh toán không tiền mặt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị. Giao dịch qua Internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%; qua điện thoại di động tăng 98,3 và 84,3%; qua QR code tăng 86% và 127% (so với cùng kỳ năm 2021).

Lũy kế tới thời điểm hiện tại, khoảng 68% người Việt Nam trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng; 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử (eKYC).

Nhiều ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số ở tốp đầu hiện đã đạt 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, vượt sớm và xa mục tiêu đặt ra tại Quyết định 810/QĐ-NHNN về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là 70% năm 2025.

Hoàng Minh

Nguồn tin: https://baodantoc.vn/thanh-toan-khong-tien-mat-tang-72-ve-so-luong-va-298-ve-gia-tri-1659061705015.htm