Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản của Hiệp hội Sắn Việt Nam kiến nghị giải quyết một số vướng mắc trong thủ tục hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Trong đó, Hiệp hội Sắn Việt Nam kiến nghị xem xét hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp ngành Sắn và đề nghị Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) nghiên cứu, hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế GTGT như khoản 3 Điều 10 và khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét kỹ kiến nghị, vướng mắc của Hiệp hội Sắn; tổ chức đối thoại, trao đổi, làm việc với Hiệp hội Sắn để thông tin, giải thích đầy đủ, thỏa đáng các kiến nghị theo đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận cho doanh nghiệp.

Theo https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/thao-go-vuong-mac-thu-tuc-hoan-thue-gtgt-cho-doanh-nghiep-xuat-khau-san-345067.html