Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con khi tham gia BHXH bắt buộc là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp người lao động đủ điều kiện theo quy định trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của bà dự kiến sinh con vào ngày 28/3/2024 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2024. 

Như vậy, nếu bà trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến hết tháng 11/2023 (thời điểm nghỉ việc) đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên và được ghi nhận trên sổ BHXH thì bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Theo Chinhphu.vn