Cài đăng lùi ngày 18/12. (BCĐ- Tin Chuyên đề Thông tin đối ngoại) Tiếp tục đẩy mạnh đảm bảo ANTT vùng biên giới giữa Quảng Trị và 3 tỉnh của nước bạn Lào
Ký kết phối hợp đảm bảo ANTT vùng biên giới giữa Quảng Trị và 3 tỉnh của nước bạn Lào.

Trong giai đoạn 2022-2023, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an 3 tỉnh Salavan, Savannakhet và Champasac đã tổ chức giao ban hợp tác thường niên và tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ để trao đổi thông tin, tình hình về ANTT, rút kinh nghiệm và bàn các biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy trong khu vực biên giới nói riêng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Công an tỉnh Quảng Trị ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2024 với Công an 3 tỉnh nói trên. Theo đó, Công an các tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ và quản lý an ninh biên giới, chủ động nắm tình hình và kịp thời thông báo cho nhau những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm.

Tuyên truyền giáo dục cho công dân hai nước, đặc biệt là nhân dân khu vực giáp biên tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của mỗi nước; tiếp tục tham mưu chính quyền các cấp về chủ trương, chính sách của mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế và đảm bảo tốt tình hình ANTT khu vực giáp biên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới
Theo https://baodantoc.vn/tiep-tuc-day-manh-dam-bao-antt-vung-bien-gioi-giua-quang-tri-va-3-tinh-cua-nuoc-ban-lao-1703841923905.htm