Tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến từ 1/1/2022

Tòa án nhân dân không tổ chức phiên tòa trực tuyến trong các trường hợp sau:

1- Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước;

2- Vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự;

3- Vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm.

Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa.

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Minh Vũ

Theo http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Toa-an-nhan-dan-duoc-to-chuc-xet-xu-truc-tuyen-tu-112022/454419.vgp