Người dân tộc Dao, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình đọc tài liệu tuyên truyền pháp luật
Người dân tộc Dao, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đọc tài liệu tuyên truyền pháp luật (Ảnh minh họa)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn) sẽ tổ chức 10 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý trực tiếp đến các xã, thôn, cụm xã… vùng DTTS và miền núi cho người dân, kịp thời nắm bắt, tiếp cận nhu cầu trợ giúp pháp lý; Tổ chức 11 cuộc tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, người DTTS về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng DTTS và miền núi tại 11 huyện, thành phố;

Ngoài ra, các hoạt động tăng cường thông tin, truyền thông rộng rãi về công tác trợ giúp pháp lý sẽ được tăng cường đăng tải, phát sóng trên các báo, đài của trung ương và của tỉnh, trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật...

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước của Sở Tư pháp cũng sẽ tổ chức 5 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ thuộc các cơ quan liên quan; tổ chức 5 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng tại vùng đồng bào DTTS&MN; Biên soạn, cung cấp các ấn phẩm, tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý, cấp phát cho cán bộ và người dân vùng đồng bào DTTS&MN.

Nỗ lực đưa công tác trợ giúp pháp lý đến người dân
Theo https://baodantoc.vn/trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-tinh-lang-son-1666860366924.htm