Theo luật sư Trương Anh Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Mục 5 Chương 6 Luật Việc Làm (Luật số: 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013) thì mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định như sau:
 
a) Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;
 
b) Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN;
 
c) Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động đang tham gia BHTN và do ngân sách Trung ương bảo đảm.
Hình ảnh: Từ ngày 1/10, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào? số 1
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao đổi với người lao động về các chính sách bảo hiểm (Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn)
Tuy nhiên, theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN thì người sử dụng lao động được hỗ trợ giảm mức đóng BHTN từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022.
 
Cụ thể, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Trong đó, nhóm đối tượng được giảm 1% mức đóng BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP là người sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021.
 
Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
 
Luật sư Trương Anh Tuấn cho biết, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN là phần trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành để kê khai tính giảm trừ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, việc giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động thời gian qua là để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
 
Tuy nhiên, hiện tại hầu hết các hoạt động kinh tế đã diễn ra bình thường, mức đóng BHTN quay lại như trước khi dịch bệnh xảy ra là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguồn quỹ BHTN đủ để chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.
 
Như vậy, từ ngày 1/10/2022, tổng mức đóng của người sử dụng lao động sẽ là 21,5%, trong đó 14% cho quỹ hưu trí; 3% cho quỹ ốm đau - thai sản; 0,5% cho quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, 1% cho quỹ BHTN, và 3% cho quỹ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, người lao động vẫn tiếp tục đóng 10,5% trong đó 8% cho quỹ hưu trí, tử tuất; 1% cho quỹ BHTN, và 1,5% cho quỹ bảo hiểm y tế./.
Anh Tuấn
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/ban-doc/hoi-dap/tu-ngay-1-10-muc-dong-bao-hiem-that-nghiep-thay-doi-nhu-the-nao-620535.html