Hình ảnh: Xăng, dầu tăng giá từ chiều 21/9 số 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, xăng E5RON92 hiện có giá 23.471 đồng/lít, tăng thêm 720 đồng/lít lên mức 24.190 đồng/lít; xăng RON95-III có giá 24.871 đồng/lít, tăng thêm 870 đồng/lít lên mức 25.740 đồng/lít. 

Các loại dầu cũng đều được điều chỉnh tăng giá. Dầu diesel 0.05S tăng thêm 540 đồng/lít, có giá mới là 23.590 đồng/lít; dầu hỏa tăng 630 đồng/lít, có giá mới là 23.810 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S có giá mới là 17.840 đồng/kg sau khi tăng thêm 140 đồng/lít. 

Để có mức giá trên, liên Bộ đã thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu với mức 300 đồng/lít cho hầu hết các mặt hàng, trừ dầu mazut 180CST 3.5S.

PT

Nguồn: baochinhphu.vn